Bamboo Capital dự tính đầu tư 720 tỷ vào bất động sản

Cùng kế hoạch đầu tư, BCG còn dự định phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phần BCG với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để tham gia vào dự án BOT/BT. Các nội dung này sẽ được lấy ý kiến cổ đông thông qua văn bản.

Bamboo Capital dự tính đầu tư 720 tỷ vào bất động sản - Ảnh 1

Từ ngày 07/12/2016 đến hết ngày 21/12/2016, Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã BCG-HoSE) sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các kế hoạch đầu tư, huy động vốn của doanh nghiệp này.

Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 02/12/2016.

Cụ thể, Bamboo Capital lấy ý kiến cổ đông về việc đầu tư trên 35% tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất vào các dự án bất động sản tiềm năng với tổng mức đầu tư dự kiến 720 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đề xuất cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện ký kết các văn bản, Hợp đồng liên quan đến việc đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án như trên.

Bên cạnh đó, Bamboo Capital còn lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phần BCG với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng một năm theo quy định. Số vốn này dự kiến sẽ huy động để thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT/BT.