Bám sát quy định pháp luật hiện hành về thực hiện các dự án bất động sản và nhà ở xã hội

Chiều 13.6, tiếp tục hoạt động khảo sát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Tổ công tác của Đoàn công tác số 3 thuộc Đoàn giám sát của Quốc hội về 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023' do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Ngọc Bảo làm Tổ trưởng đã làm việc với các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại cuộc làm việc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại cuộc làm việc

Báo cáo tại cuộc làm việc, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, công tác quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội luôn được Đồng Nai quan tâm, chú trọng nhằm tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành liên quan đến lĩnh vực này đã được ban hành kịp thời, nhằm thể chế hóa các quy định của pháp luật cũng như kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh liên quan. Nhìn chung, hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội đã ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước; hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và người dân đã tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật về thị trường bất động sản và nhà ở xã hội.

Từ năm 2015 đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương đầu tư 121 dự án bất động sản nhà ở thương mại, khu đô thị. Về phát triển nhà ở xã hội, tỉnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng 3.498 căn và đặt mục tiêu vào giai đoạn từ năm 2021-2025 xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội.

Quang cảnh cuộc làm việc

Quang cảnh cuộc làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Xây dựng đánh giá sự phát triển của thị trường bất động sản vẫn chưa thực sự bền vững. Cơ cấu hàng hóa bất động sản chưa hợp lý, dư thừa sản phẩm có giá cao, thiếu sản phẩm nhà ở xã hội và nhà ở giá thấp phù hợp với nhu cầu của đại bộ phận người dân. Cơ sở dữ liệu, thông tin về thị trường bất động sản từ khâu quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đến giao dịch bất động sản chưa đồng bộ, đầy đủ.

Bên cạnh đó, chính sách, pháp luật về đất đai, đầu tư có nhiều thay đổi, công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất còn chậm tại nhiều dự án, nguồn lực tài chính của nhà đầu tư còn hạn chế, việc bố trí cơ cấu nguồn vốn cho các dự án còn chậm, hạn chế. Hệ thống pháp luật điều chỉnh thị trường bất động sản còn một số nội dung chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan trong quá trình tham mưu về thực hiện các dự án bất động sản, dự án nhà ở xã hội cần bám sát vào các quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc làm việc, từ đó rà soát, tổng hợp bổ sung vào báo cáo để Đoàn giám sát xem xét, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có hướng tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

+ Sáng cùng ngày, Tổ công tác đã khảo sát thực tế một số dự án nhà ở và làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, nhà ở xã hội trên địa bàn Đồng Nai.

Nhật Trường

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/bam-sat-quy-dinh-phap-luat-hien-hanh-ve-thuc-hien-cac-du-an-bat-dong-san-va-nha-o-xa-hoi-i375521/