Bám sát chỉ đạo, bảo đảm độ bao phủ chính sách

Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị giao ban với BHXH một số tỉnh, thành phố phía Nam, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì hội nghị.

Chủ trương lớn và đột phá

Thời gian qua, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo các mặt công tác quan trọng. Cụ thể như Nghị quyết số 317-NQ/BCSĐ về tăng cường các giải pháp thực hiện công tác thu, giảm tiền chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2022; Nghị quyết số 341-NQ/BCSĐ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới; Chỉ thị số 49-CT/BCSĐ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương quản lý tài sản ngành BHXH Việt Nam; Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ tăng cường thực hiện Đề án 06; Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: BH

Báo cáo tại hội nghị, BHXH các tỉnh, thành phố cho biết, nghị quyết, chỉ thị của Ban Cán sự Đảng là chủ trương lớn, đột phá để tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành; quán triệt thực hiện từ cấp ủy Đảng bộ đến từng chi bộ, đảng viên; ban hành Kế hoạch, Chương trình hành động, đặt ra mục tiêu cụ thể, phân rõ trách nhiệm, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, ban hành văn bản quán triệt tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị tại mỗi địa phương.

Theo Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh, BHXH các địa phương cần chú ý hơn nữa công tác truyền thông, đa dạng, linh hoạt; nghiên cứu để Ban Chỉ đạo vào cuộc ở cấp cơ sở, nơi gần dân nhất. Đồng thời, định hướng Ban Chỉ đạo các địa phương chú trọng, bám sát chỉ đạo, thực hiện tốt độ bao phủ chính sách BHXH, BHYT.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa cũng nhấn mạnh, Ban Thực hiện Chính sách BHYT chủ trì, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan dự thảo, trình Ban Cán sự Đảng ban hành Nghị quyết về tăng cường quản lý quỹ BHYT. BHXH các tỉnh phải nắm được chi phí bình quân khám, chữa bệnh BHYT, gia tăng của các cơ sở y tế; kiểm tra trực tiếp, kiểm soát đúng người, đúng thẻ bệnh nhân điều trị tại các cơ sở; thường xuyên phân tích số liệu để kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh về dấu hiệu bất thường trong công tác khám, chữa bệnh BHYT…

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đánh giá, BHXH các tỉnh, thành phố đã triển khai, tổ chức, vận dụng thực hiện tốt các nghị quyết của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam. Các nghị quyết đã đi vào hoạt động của ngành, góp phần quan trọng để toàn ngành hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về những tồn tại cần khắc phục thời gian gian tới, BHXH Việt Nam sẽ đánh giá để hoàn thiện các quy trình, kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả, phòng tránh rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và toàn diện

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh đánh giá cao các kết quả BHXH các địa phương trong triển khai các nghị quyết của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đồng thời cho biết, dữ liệu của ngành đã được xác thực với dữ liệu quốc gia về dân cư; do đó, BHXH các tỉnh, thành phố cần thường xuyên rà soát, cập nhật để nguồn dữ liệu này luôn "đúng, đủ, sạch, sống"; tổ chức khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả, bảo đảm an toàn thông tin, phục vụ tốt người tham gia.

Kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, thời gian qua, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã được BHXH các địa phương kịp thời định hướng, bám sát hoạt động của ngành. Bên cạnh đó, các vụ, ban đã hỗ trợ BHXH các địa phương quyết liệt triển khai, toàn diện, nghiêm túc các nghị quyết, góp phần để toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Về những hạn chế, vướng mắc, cần tiếp tục rà soát, đánh giá và có định hướng thực hiện trong thời gian tới. Tổng Giám đốc đề nghị, các đơn vị chuyên môn sẽ tổng hợp trình Ban cán sự Đảng để nghiên cứu, thảo luận, cần thiết bổ sung, ban hành các chỉ đạo mới. Bên cạnh đó, BHXH các địa phương cần tiếp tục chú trọng tham mưu kiện toàn, phát huy hiệu quả Ban Chỉ đạo các cấp, triển khai xuống tận cơ sở.

Đối với công tác thu, phát triển người tham gia; theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt nghiêm túc, toàn diện hơn nữa nghị quyết của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam. Về quản lý quỹ BHYT, các đơn vị nghiên cứu để tham mưu Ban Cán sự Đảng sớm ban hành nghị quyết trong thời gian tới. Bên cạnh đó, kiểm tra, giám sát, tăng cường giao ban, báo cáo các vấn đề phát sinh để kịp thời đánh giá, giải quyết.

Hoàng Yến

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/bam-sat-chi-dao-bao-dam-do-bao-phu-chinh-sach-i367115/