BAM bị cảnh báo do chưa công bố BCTC bán niên 2015 soát xét

(NDH) Trường hợp đến ngày 16/10/2015, BAM chưa khắc phục được tình trạng trên, HNX sẽ xem xét đưa cổ phiếu này vào diện bị kiểm soát và hạn chế giao dịch theo quy định.

Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo về việc đưa cổ phiếu của CTCP Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á (mã BAM - HNX) vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 22/9/2015 do công ty thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thuộc trường hợp bị cảnh báo. Đặc biệt, công ty chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 đã soát xét.

Trường hợp đến ngày 16/10/2015, BAM chưa khắc phục được tình trạng trên, HNX sẽ xem xét đưa cổ phiếu này vào diện bị kiểm soát và hạn chế giao dịch theo quy định.

HNX sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu BAM ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Bình Minh