Bài văn bia tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Ka Nak

Cùng với công trình Đền tưởng niệm liệt sĩ Ka Nak, Bài văn bia của Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu được khắc trên bia đá sẽ mãi là công trình lịch sử, văn hóa và có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng hết sức sâu sắc cho các thế hệ mai sau.

I Quân thù ngày ấy Mở rộng chiến tranh Điên cuồng xâm lược Chiếm đất KBang Xây đồn Ka Nak Đông Gia Lai: án ngữ ngày đêm Tây Bình Định: chặn đường Nam Bắc Năm trăm biệt kích, quân binh một lũ ác ôn Bốn mặt thép gang, đồn lũy ba khu dày đặc Dựng tề dùng điệp, đủ thói gian ngoan Lập ấp gom dân, trăm điều bạo ngược! II Quân dân ta: Nhìn đồn địch, như gai đâm trước mắt Giận quân thù, tựa lửa cháy trong gan Đặc công trinh sát, gió mưa chẳng ngại gian nan Phá ấp diệt tề, đạn lửa không hề khiếp nhược Nhớ vua Quang Trung: thuở trước giương cờ Học anh hùng Núp: thời nay đánh giặc: Noi gương yêu nước giành lại quê hương! Tiếp bước anh hùng đánh tan cường tặc! Quân dân tụ lại trên đất KBang! Chuẩn bị tấn công! Diệt đồn Ka Nak! III Ngày 8 tháng 3 năm 1965 Ào ào khí thế, quân ta nhất loạt xông lên Cuống quýt cản ngăn, kẻ địch trăm thằng chết nát Khi quân ta đang mải miết xông pha Ngờ đâu địch đã sẵn sàng mưu chước: Ta sa vào giữa thế bao vây Địch bắn xuống vô cùng tàn ác Hơn ba trăm dũng sĩ vẫn kiên cường Cả đồng đội quyết tâm cùng sống thác Xả thân cho nước, giữa mây trời cao vút anh linh Trọn nghĩa với đời, cùng cỏ đất vùi sâu thể xác. IV Mười năm sau Thời cơ đã tới, lệnh phản công chấn động khắp quân dân Chiến dịch mở ra, thế đồng khởi tràn vào như suối thác Toàn dân đánh giặc, xẻ dọc Trường Sơn Cả nước hành quân, dàn ngang đại bác Rầm trời Nam Bộ, sấm diệt thù vang dội cả non sông Nổi gió Tây Nguyên, cờ giải phóng ào lên như bão táp Chiến công dồn dập, nào đường 19, trận An Khê Khí thế lẫy lừng, khắp huyện KBang, vùng Ka Nak! Tướng thua quân bại, đời thực dân tan nát mộng xâm lăng Mỹ cút ngụy nhào, cờ đại thắng tung bay dinh Độc Lập. V Hòa bình lập lại Có ai về chốn cũ KBang Hãy tìm đến nơi đây Ka Nak Nhìn dân giàu nước mạnh của hôm nay Nhớ máu đổ xương rơi từ thủa trước Ai hi sinh, từ tuổi trẻ tình yêu? Ai dâng hiến, cả gia đình hạnh phước? Cha thương mẹ nhớ, đành để trong lòng Vợ yếu con thơ, chưa về gặp mặt! Chỉ lo việc lớn cho đời Cam chịu xương tàn dưới đất! VI Chúng tôi nay Là nhân dân Đảng bộ, trên đất KBang Cùng đồng đội thân nhân, về nơi Ka Nak Lần theo lối cũ luống quặn lòng đau Tưởng lại người xưa thêm tràn nước mắt Cùng nhà ngoại cảm: kiếm tìm di cốt, tra cứu tính danh Cả huyện địa phương: chuẩn bị nghĩa trang, chu toàn chôn cất Xây ngôi đền, để ngày tháng khói hương Dựng bia đá, mong công ơn ghi tạc Ngàn thu sáng chói đạo làm người Muôn dặm soi dài gương vị nước!