Bài Toán tìm số lớn nhất và bé nhất thách thức dân mạng

Đề bài yêu cầu người giải đưa ra số có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất từ 10 chữ số cho trước, song phải thỏa mãn điều kiện về vị trí.

Đề bài như sau:

Cho 10 chữ số bao gồm hai chữ số 4, hai chữ số 3, hai chữ số 2, hai chữ số 1 và hai chữ số 0.

Bài Toán tìm số lớn nhất và bé nhất thách thức dân mạng - Ảnh 1

Hai chữ số 4 ngăn cách nhau bởi 4 chữ số khác, hai chữ số 3 ngăn cách nhau bởi 3 chữ số, hai chữ số 2 ngăn cách bởi hai chữ số, hai chữ số 1 cách nhau một chữ số và hai chữ số 0 nằm liền nhau.

Với 10 chữ số đó, bạn có thể tạo ra số lớn nhất và bé nhất là số nào thỏa mãn điều kiện trên. Đương nhiên, hai chữ số 0 không thể đứng đầu.

Bạn đọc có bài Toán khó cần giải đáp hoặc muốn chia sẻ những phép tính hay, có thể gửi về tòa soạn theo địa chỉ email giaoduc@zing.vn.

Nguyễn Sương