Bài toán nhân lực tương lai

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hai tháng sau khi ra trường, Hải Yến, cựu SV ĐH Kinh tế quốc dân HN giữ kỷ lục thời gian làm việc ngắn nhất ở công ty.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=88552