Bài Toán Nga 'Đo đạc 7 lần trước khi cắt'

Câu đố cắt hình được giới thiệu trong cuốn "Những bài toán đố Matxcơva" có thể sẽ khiến nhiều độc giả bối rối.

Đề bài như sau:

Bạn hãy vẽ lại hình dưới đây lên giấy rồi giải quyết những bài Toán sau:

Bài Toán Nga 'Đo đạc 7 lần trước khi cắt' - Ảnh 1

(A) Cắt hình a thành 4 hình tứ giác bằng nhau.

(B) Nửa trên của hình b, trình bày cách cắt một tam giác đều thành 4 phần. Khi không có tam giác ở phía trên, 3 tam giác còn lại tạo thành một hình thang (nửa dưới). Hãy cắt nó thành 4 phần tương đẳng (hình tương đẳng là hình có cùng hình dạng và kích thước).

(C) Cắt hình c thành 6 phần tương đẳng.

(D) Một đa giác có các góc trong bằng nhau và các cạnh bằng nhau được gọi là đa giác đều. Hãy cắt lục giác đều trong hình d thành 12 tứ giác tương đẳng (có hai cách cắt).

(E) Không phải hình thang nào cũng có thể có được cách cắt thành 4 hình thang nhỏ hơn và tương đẳng. Nhưng hãy thử thực hiện điều này với hình e, được tạo thành từ 3 tam giác vuông cân tương đẳng.

Nguyễn Sương