Bài toán mở cửa tủ kinh điển

Dạng toán cho 100 người đóng, mở cửa theo quy tắc rồi xác định cuối cùng, những tủ nào mở cửa không quá xa lạ với người thích toán đố.

Nguyễn Sương