Bài toán làm dậy sóng mạng xã hội, đáp án chính xác là bao nhiêu?

Dù là bài toán của học sinh tiểu học nhưng lại làm nhiều người lớn tranh cãi đáp án và cách giải.

Những ngày qua, mạng xã hội dậy sóng bài toán của học sinh tiểu học. Cụ thể, phép tính: 8 - 3 + 3 đưa ra 2 cách giải và đưa ra 2 đáp án hoàn toán khác nhau là 2 và 8.

Dù đây chỉ là bài toán dành cho học sinh bậc tiểu học nhưng nhiều người lớn cũng phải đau đầu vì lại giải ra 2 đáp án khác nhau.

Bài toán 8 - 3 + 3 nhưng lại đưa ra 2 đáp án hoàn toàn khác nhau là 2 và 8.

Vậy theo bạn đáp án 2 hay 8 chính xác nhất, bạn hãy vận dụng trí thông minh của mình để tìm ra đáp án chính xác với bài toán này.

Hãy để lại đáp án và cách giải của bạn dưới phần bình luận để xem có bao nhiêu người có thể giải chính xác câu đố này.

Khánh Sơn

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bai-toan-lam-day-song-mang-xa-hoi-dap-an-chinh-xac-la-bao-nhieu-ar865989.html