Bài toán giá sữa: Thuế không là mấu chốt

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Nguyên nhân giá sữa cao không phải ở thuế mà ở khâu phân phối

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090224124936904P0C1002/bai-toan-gia-sua-thue-khong-la-mau-chot.htm