Bài thơ về chiến sĩ máy bay SU30-MK2 làm triệu người rơi lệ

“Mẹ Biển ơi chúng con cạn lệ rồi!/ Xin trả lại những người anh ưu tú/ Chúng con sai gì khiến mẹ buồn, giận dữ/ Cho con xin... Xin mẹ Biển nhân từ...”. Đó là những vẫn thơ từ nỗi đau của người dân Việt Nam dành cho các anh đã hy sinh vì đất nước.