“Bãi thải” với công nghệ thiết bị lạc hậu ?

    Gốc

    (HNM) - Bình quân tiêu thụ thép đạt khoảng 100kg/người là mức mà các nước gọi là “cất cánh” trong xây dựng để trở thành nước công nghiệp, tuy nhiên, sự  “bùng nổ” với những dự án xây dựng liên hợp luyện kim đã được công bố thì có nhiều điều phải xem xét...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/144760