Bài phát biểu nhậm chức của Tổng thống Obama

SanOTC- 12 giờ trưa, giờ địa phương, nước Mỹ trào dâng một niềm vui sướng và hân hoan đón chào Tân Tổng thống mới và lời phát biểu của ông. Những gì ông Obama phát biểu không chỉ có ý nghĩa với người dân Mỹ mà còn có ý nghĩa to lớn đối với nhiều người trên thế giới. Dưới đây là nội dung tóm tắt bài...