(bài lưiu lại chưa đăng) Đồ Rê Mi Fa thật thú vị và vui vẻ!

    Gốc

    (HHT_Online) Âm nhạc luôn là một điều kì diệu của cuộc sống! Bạn là người yêu nhạc và biết cách cảm thụ âm nhạc? Lớp âm nhạc Yamaha sẽ giúp bạn và cả nhóc em bạn nữa đến với âm nhạc thật tự nhiên và giản dị.

    Nguồn Nông Nghiệp: http://www.hoahoctro.vn/TEENCHOICE/7060.hht