Bài học từ du lịch văn hóa ở các quốc gia Châu Á

Tại Châu Á, Hàn Quốc, Thái Lan... là những quốc gia có công nghiệp du lịch văn hóa phát triển rất mạnh, nhiều mô hình đặc sắc và có sức hút. Trong đó, có rất nhiều khía cạnh mà du lịch Việt Nam có thể học hỏi, khai thác kho tàng văn hóa để làm du lịch.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bai-hoc-tu-du-lich-van-hoa-o-cac-quoc-gia-chau-a-124187.htm