Bãi bỏ chính sách tín dụng cho vay mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 02/2024/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/3/2024.

Quyết định nêu rõ, đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), khách hàng và các bên liên quan tiếp tục thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng tín dụng đã ký. NHCSXH tiếp tục theo dõi, quản lý thu hồi nợ và xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản nợ của khách hàng theo quy định.

Được biết, sau 2 năm thực hiện Quyết định 09/2022/QĐ-TTg, NHCSXH đã giải ngân hơn 901 tỉ đồng để giúp học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc mua gần 90.100 máy tính, thiết bị học tập trực tuyến. Tại Phú Yên, NHCSXH tỉnh đã giải ngân gần 48 tỉ đồng cho 3.660 hộ vay vốn chương trình này.

LÊ HO

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/313731/bai-bo-chinh-sach-tin-dung-cho-vay-mua-may-tinh-thiet-bi-hoc-tap-truc-tuyen.html