Bài 4: Những tấm gương vượt lên số phận

Bên cạnh sự quan tâm, giúp đỡ của những người xung quanh, rất nhiều người khuyết tật đã nỗ lực, vươn lên để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không chỉ giúp ích cho bản thân mà còn có ích đối với cộng đồng. Những tấm gương vượt khó để thành công có ở hầu hết các lĩnh vực trong đời sống xã hội.