Bài 2- Khó khăn chờ sẵn

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Năm 1993 và 1994, ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh và ĐH Thủy sản Nha Trang là hai đơn vị đầu tiên áp dụng học chế TC theo mô hình Mỹ cho quy trình đào tạo.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/146795