Bài 2: "Hòn đá tảng" chặn đường phát triển HTX bao giờ được phá bỏ?

    Gốc

    Đến năm 2004, hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX Đồng Tiến kém hiệu quả, nhà xưởng xuống cấp, nợ ngân hàng lớn.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17056