Bài 1: Khắc phục góc khó theo phong thủy

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Việc sắp xếp nhà cửa hài hòa phong thủy luôn đặt nguyên tắc giảm hung khí, tăng cát khí lên hàng đầu. Trong một ngôi nhà dù lớn hay nhỏ, hung khí luôn tồn tại và...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/phongthuy/2008/01/04/094230/1470