Bạch tuộc được sơ chế thế nào trong dây chuyền tự động?

Bạch tuộc cỡ lớn trước khi được đóng hộp và phân phối đến các siêu thị, cửa hàng sẽ trải qua quá trình sơ chế, luộc chín và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt.

Thảo Ly Theo Noal Farm