"Bác từ thiện"

    Gốc

    ND - Người dân thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) thường gọi bác Đoàn Văn Minh (trong ảnh), chủ hãng xe Đức Phúc, hội viên Hội Người cao tuổi phường Yên Thanh, bằng cái tên trìu mến "Bác từ thiện".

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107716&sub=51&top=37