Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Dân bị đẩy ra đường vì chính quyền 'nhập nhằng' chuyện tái định cư?

Dù được UBND Thành phố Hà Nội đồng ý bố trí 05 căn hộ tái định cư cho người dân bị thu hồi đất thực hiện Dự án cải tạo thoát nước Sông Pheo, nhưng UBND quận Bắc Từ Liêm đã 'giấu' nhẹm và ban hành quyết định cưỡng chế. Vì sao có sự 'nhập nhằng' trong việc bố trí tái định cư? Người dân sẽ ở đâu sau khi cưỡng chế thu hồi đất? Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ba-c-tu-liem-ha-no-i-dan-bi-da-y-ra-duo-ng-vi-chi-nh-quye-n-nha-p-nha-ng-chuye-n-ta-i-di-nh-cu-13898.media