Bác thông tin thanh tra công vụ việc bổ nhiệm cán bộ của ông Huỳnh Phong Tranh

Bên hành lang Quốc hội, trao đổi với báo chí, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đều bác bỏ thông tin, có Đoàn Thanh tra công vụ của Bộ Nội vụ làm việc với Thanh tra Chính phủ xung quanh việc bổ nhiệm cán bộ của nguyên Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh.

Bác thông tin thanh tra công vụ việc bổ nhiệm cán bộ của ông Huỳnh Phong Tranh - Ảnh 1

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu. Ảnh: TN

Trong thời gian 6 tháng trước khi nghỉ hưu, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã bổ nhiệm 35 cán bộ thanh tra, trong đó nhiều cán bộ cấp phòng, cấp vụ.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, vấn đề bổ nhiệm cán bộ của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trong thời gian 6 tháng trước khi nghỉ hưu nên để "Bộ Nội vụ trả lời cho khách quan".

Tổng Thanh tra cũng bác bỏ thông tin về Đoàn Thanh tra công vụ của Bộ Nội vụ làm việc với Thanh tra Chính phủ xung quanh vấn đề bổ nhiệm cán bộ nêu trên

"Không có Đoàn Thanh tra nào hết, còn ai nói thanh tra là sai và anh Tân (Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân - PV) cũng đã nói trên báo rồi", Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu nêu rõ.

Tổng Thanh tra cho biết thêm, việc Bộ Nội vụ làm việc là theo chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ kiểm tra và có báo cáo chung liên quan vấn đề bổ nhiệm cán bộ cuối nhiệm kỳ.

Với câu hỏi đến nay, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo như thế nào với các cơ quan chức năng về vấn đề bổ nhiệm cán bộ cuối nhiệm kỳ ở đơn vị mình? Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, "Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ, nên đợi, còn chúng tôi nói không khách quan lắm".

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng khẳng định, việc thông tin cho rằng, có Đoàn Thanh tra công vụ của Bộ làm việc với Thanh tra Chính phủ về việc ông Huỳnh Phong Tranh bổ nhiệm 35 cán bộ trước khi nghỉ hưu là không chính xác.

"Bộ Nội vụ không thành lập Đoàn Thanh tra công vụ về việc đó (bổ nhiệm cán bộ của ông Huỳnh Phong Tranh - PV) nên thông tin nêu là không đúng. Ở đây, là làm việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo chung liên quan vấn đề bổ nhiệm cán bộ cuối nhiệm kỳ", Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ cho biết, việc bổ nhiệm 35 cán bộ, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo đầy đủ gửi tới cơ quan chức năng theo quy định.

Thảo Nguyên