Bác sĩ ở Hàn Quốc phản đối kế hoạch của chính phủ

Ngày 25/2, hàng trăm bác sĩ Hàn Quốc đã xuống đường biểu tình để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y của chính phủ.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bac-si-o-han-quoc-phan-doi-ke-hoach-cua-chinh-phu-112138.htm