Bắc Ninh yêu cầu lao động test âm tính trong 72 giờ trước khi đi làm lại

    VNEWS
    116 liên quanGốc

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định tạm thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, nhấn mạnh công nhân phải có test âm tính khi đi làm lại.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/bac-ninh-yeu-cau-lao-dong-test-am-tinh-trong-72-gio-truoc-khi-di-lam-lai-214373.htm