Bắc Ninh: Thanh tra 9 doanh nghiệp

Sáng 27/10, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã công bố quyết định thanh tra đối với 9 doanh nghiệp trên địa bàn.

Các doanh nghiệp tiến hành thanh tra lần này là Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đông Âu; Công ty TNHH một thành viên GALA; Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Nam Sơn; Công ty sản xuất sơn và thương mại SUNNY; Công ty Cổ phần Khai Sơn; Công ty TNHH Tiến Quốc; Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Việt Phát; Công ty Cổ phần VILACERA Tiên Sơn; Công ty Cổ phần xe khách Bắc Ninh.

Đoàn thanh tra gồm 5 người tập trung thanh tra việc chấp hành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước về tiền thuê đất, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước; thanh tra việc chấp hành chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động.

Thời điểm thanh tra từ 1/1/2013 đến hết ngày 31/12/2015 (các nội dung có liên quan có thể được xem xét trước hoặc sau thời điểm thanh tra).

Đoàn sẽ tiến hành thanh tra trong 70 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (trừ các ngày nghỉ theo chế độ Nhà nước quy định).

TTH