Bắc Ninh: Phổ biến Luật mới Quốc hội ban hành và tổ chức Ngày Pháp luật 2016

Sáng 28/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, Giáo dục Pháp luật cùng Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị phổ biến các Luật mới Quốc hội ban hành và tổ chức Ngày Pháp luật 2016.

Trong hội nghị, các đại biểu đã phổ biến các văn bản pháp luật kịp thời, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền và nghĩa vụ của công dân như Luật Thú y, Luật Trưng cầu ý dân, Bộ Luật Dân sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính…

Ngoài ra, hội nghị tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 – 2020) và các luật, pháp lệnh mới ban hành; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tập hợp vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của pháp luật.

Bắc Ninh: Phổ biến Luật mới Quốc hội ban hành và tổ chức Ngày Pháp luật 2016 - Ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Chương trình nhằm mục đích khẳng định vị trí, vai trò của hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển của xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Bên cạnh đó, hội nghị còn nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể để tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Ngày Pháp luật giúp cho các tổ chức, cá nhân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn. Đây cũng là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng qua các hình thức khác nhau. Qua đó, người thi hành pháp luật cũng nhận được thông tin phản hồi, quan điểm đánh giá về các quy định cũng như cách thức thực hiện, từ đó hoàn hiện hệ thống pháp luật và hệ thống tư pháp.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị nghiêm túc, hiệu quả và đa dạng các hình thức phù hợp để hưởng ứng chương trình./.