Bắc Ninh: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng trở lại sau 1 năm tăng trưởng âm

6 tháng đầu năm 2024, nhiều chỉ tiêu kinh tế -xã hội tăng của tỉnh Bắc Ninh đã tăng trở lại sau hơn một năm tăng trưởng âm.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng 2,32% so với cùng kỳ năm 2023; sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 1,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 49.964 tỷ đồng, tăng 8,5%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại họp báo sáng 17/6.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại họp báo sáng 17/6.

Thu chi ngân sách Nhà nước được bảo đảm, nguồn lực được khơi thông; ước thu Ngân sách nhà nước đạt 17.688 tỷ, đạt 56,6% dự toán, tăng 19,5%.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Đình Xuân, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu cả năm 2024 có 2/17 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 12/17 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 3/17 chỉ tiêu sẽ quyết tâm phấn đấu đạt kế hoạch và đặt mục tiêu năm 2024 tăng trưởng GRDP từ 5 - 6,29%.

"Yếu tố khiến kinh tế của Bắc Ninh tăng trưởng dương trở lại đó là tăng trưởng được thúc đẩy ở cả 3 khu vực kinh tế (công nghiệp - xây dựng; nông lâm nghiệp và thủy sản; dịch vụ); tình hình biến động giá cả trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo", ông Xuân cho biết thêm.

Kinh tế Bắc Ninh tăng trưởng trở lại sau hơn 1 năm tăng trưởng âm.

Kinh tế Bắc Ninh tăng trưởng trở lại sau hơn 1 năm tăng trưởng âm.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, vốn thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng. Tính từ đầu năm đến ngày 20/5, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 5.005,09 tỷ đồng; cấp điều chỉnh đăng ký đầu tư cho 42 dự án đầu tư, trong đó có 14 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 1.336,5 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.570 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 265.302 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, từ đầu năm 2024 đến nay có thêm 202 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới tăng đột biến (tăng 95 dự án, tức tăng 88,8%) so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, điều chỉnh vốn cho 70 dự án, tăng 10 dự án, với số vốn điều chỉnh tăng là 445,6 triệu USD (tăng 148,5 triệu USD).

Văn Chương

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bac-ninh-nhieu-chi-tieu-kinh-te-xa-hoi-tang-tro-lai-sau-1-nam-tang-truong-am-ar877725.html