Bắc Ninh: Hội nghị Thông tin công tác tư tưởng tháng 7

– Vừa qua, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Thông tin công tác tư tưởng cho báo cáo viên thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương, đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn tỉnh; Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy.

Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Huy Hà, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh truyền đạt chuyên đề “Về chính sách bảo hiểm xã hội”. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo nội dung về tình hình trong nước và quốc tế thời gian gần đây. Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: thời gian tới, đội ngũ báo cáo viên cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau: Tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 9 (khóa X) ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; kết quả kỳ họp thứ 18 HĐND (khóa XVI); tuyên truyền kết quả 2 năm thực hiện Cuộc vận động “, triển khai thực hiện Cuộc vận động năm 2009 với chủ đề , gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác; tuyên truyền Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “”, chú trọng phát hiện, cổ vũ, nêu gương, tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động; Tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Công tác phòng, chống thiên tai; phòng, chống dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm; về dịch cúm A(H1N1); Tuyên truyền thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh ...