Bắc Ninh: Đưa Trung tâm Hành chính công vào hoạt động

Ngày 17/5, tỉnh Bắc Ninh chính thức đưa Trung tâm Hành chính công vào hoạt động theo Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17/4 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh: Đưa Trung tâm Hành chính công vào hoạt động - Ảnh 1

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh chính thức đi vào hoạt động.

Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; trụ sở làm việc đặt tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Về cơ cấu tổ chức, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 3 phó giám đốc. Trung tâm có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dịch vụ hành chính công, gồm: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Kiểm tra - Giám sát, Phòng Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm và Quy chế phối hợp tổ chức hoạt động giữa Trung tâm với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện thí điểm Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh là 3 năm kể từ ngày 17/4/2017. Sau 3 năm thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành đánh giá kết quả thực hiện thí điểm.

Bắc Ninh: Đưa Trung tâm Hành chính công vào hoạt động - Ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thăm Trung tâm Hành chính công.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, việc thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh thể hiện quyết tâm cao độ của lãnh đạo tỉnh để tạo chuyển biến, đột phá trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cách thức làm việc với người dân và doanh nghiệp vì một nền hành chính minh bạch, phục vụ; giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch công việc, đồng phát huy quyền làm chủ, tăng cường sự giám sát của nhân dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan Nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức. Đặc biệt, sẽ rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Trung tâm hành chính công còn là đầu mối tập trung thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc và trả kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân theo quy định. Đồng thời, tham gia đề xuất các giải pháp hiện đại hóa nền hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm điện tử nhằm tin học hóa tất cả các giao dịch hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Trước đó, ngày 15/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký ban hành Quyết định số 99/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, có trụ sở đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Tin, ảnh: Thái Hùng (TTXVN)