Bắc Ninh: Đầu tư hơn 13 tỷ đồng cho bảo tồn và phát huy Di sản Quan họ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh vừa triển khai thực hiện dự án: “Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh” với số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Sau khi Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 30-9-2009, tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư xây dựng Chòi hát Quan họ trên đồi Lim; hỗ trợ tu bổ nhà chứa Quan họ, đình Diềm, nhạc cụ cho 44 làng Quan họ gốc,... Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã sưu tầm được 213 làn điệu với 426 lời ca dân ca Quan họ, phong tặng danh hiệu cho 40 nghệ nhân dân ca Quan họ... Trong dự án triển khai lần này, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục lập các văn bản đánh giá hiện trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca Quan họ; định hướng công tác bảo tồn, đề xuất cơ chế, chính sách; xây dựng giáo trình, tài liệu đưa dân ca Quan họ vào giảng dạy trong các trường học, phối hợp với việc truyền dạy tại cộng đồng./.