Bắc Ninh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ tư pháp

Thực hiện kế hoạch Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL) 2015 trên địa bàn tỉnh, để nâng cao chất lượng cho đội ngũ làm công tác xây dựng văn bản, Sở Tư pháp Bắc Ninh đã phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về công tác ban hành văn bản QPPL.

Bắc Ninh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ tư pháp - Ảnh 1

Sở Tư pháp Bắc Ninh tổ chức hội nghị phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế.

Việc ban hành văn bản QPPL của tỉnh Bắc Ninh đến nay cơ bản tuân thủ đúng quy trình, thủ tục; đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 100% các văn bản QPPL đều được tổ chức lấy ý kiến góp ý, Sở Tư pháp thẩm định, văn bản QPPL của HĐND được các Ban có liên quan của HĐND tiến hành thẩm tra, cho ý kiến. Định kỳ hàng năm, đã tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và xuất bản Cuốn “Văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh ban hành”.

Đối với công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Rà soát việc thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công; kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất để thực hiện các Dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh như Dự án Nhà máy xử lý nước thải tại phường Châu Khê thị xã Từ Sơn, Dự án Hồ điều hòa Văn Miếu, thành phố Bắc Ninh, dự án đầu tư xây dựng đường TL277; dự án xây dựng HTKT khu thể thao trường học, công trình công cộng và khu đô thị Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn; Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải huyện Yên Phong...

Thực hiện sơ kết 3 năm thi hành Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ; triển khai thực hiện Thông tư số 19/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho hơn 220 cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Tin, ảnh: Thái Hùng (Phóng viên TTXVN tại Bắc Ninh)