Bắc Ninh: Cần xử lý thỏa đáng vụ thu hồi đất nông nghiệp của dân (2)

Vụ việc thu hồi đất ở Từ Sơn- Bắc Ninh cần minh bạch, đúng trình tự theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi đã đưa tin về việc UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định thu hồi đất tại phường Đồng Kỵ thị xã Từ Sơn trái thẩm quyền gây bức xúc dư luận. Không bằng lòng với quyết định đó, đại diện các hộ gia đình bị thu hồi đất đã làm đơn khiếu nại lên UBND tỉnh, UBND tỉnh giao về UBND thị xã Từ sơn trả lời đơn khiếu nại của nhân dân, và sau đó ngày 27/1/2015 UBND thị xã Từ Sơn đã trả lời các hộ bằng một dạng văn bản số 79/UBND-NC, tiếp sau đó ngày 24/4/2015 UBND thị xã Từ Sơn lại ra quyết định số 224/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của một số công dân phường Đồng Kỵ (lần đầu) do ông Nguyễn Xuân Thanh (lúc đó là phó chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn) kí. Như vậy cả văn bản số 79, và quyết định 224 của UBND thị xã Từ Sơn trả lời đã vi phạm vào khoản 1 điều 18 về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của luật khiếu nại số 02/2011/QH 13.

Bắc Ninh: Cần xử lý thỏa đáng vụ thu hồi đất nông nghiệp của dân (2) - Ảnh 1

Sau một năm từ khi nhận được khiếu nại, UBND tỉnh mới có quyết định giải quyết

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại: Điều 18 thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình
2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Rõ ràng là quyết định số 827 ngày 26/6/2012 và quyết định số 847 ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành đang bị khiếu nại thì trách nhiệm trả lời phải thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh giải quyết khiếu nại của công dân liên quan đến hai quyết định này theo quy định của pháp luật, nhưng ở đây UBND thị xã Từ Sơn đã “vượt quyền” giải quyết,và ra văn bản trả lời, viện dẫn việc áp dụng điều 124 và điều 127 luật tổ chức hội đồng nhân dân và luật tổ chức UBND năm 2003 cho rằng chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định là phù hợp, là cố tình hiểu sai quy định của luật.

Điều 127 quy định: Chủ tịch UBND có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: “…Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của UBND cấp mình, trừ các vấn đề quy định tại điều 124 của luật này” không những thế, UBND thị xã Từ Sơn còn kết luận “Việc chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành các quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 và quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 là đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật”( một điều hết sức nghịch lý là cấp dưới ra quyết định giải quyết khiếu nại rồi kết luận việc làm của cấp trên???)

Vì quá bức xúc trước việc đùn đẩy trách nhiệm của UBND tỉnh Bắc Ninh cho UBND thị xã Từ Sơn, không hài lòng với việc làm đó, và cho rằng “dù thị xã Từ Sơn có ra bao nhiêu quyết định giải quyết liên quan đến quyết định 827 và 847 của UBND tỉnh thì đều không có hiệu lực” nên các hộ tiếp tục có đơn khiếu nại lên các cấp trên, rồi sau đó UBND tỉnh đã ra các văn bản số 1701/UBND –NC ngày 30/6/2015, văn bản số 2301/UBND-NC ngày 24/8/2015 đều do ông chánh văn phòng Trịnh Hữu Hùng kí, và thanh tra tỉnh Bắc Ninh ra văn bản số 293/TTr-NV4 ra ngày 22/9/2015 do ông Trần Văn Chăm phó chánh thanh tra tỉnh kí (mà không ra các quyết định) điều này vi phạm khoản 3 điều 6 luật khiếu nại số 02/ 2011/QH 13.

Bắc Ninh: Cần xử lý thỏa đáng vụ thu hồi đất nông nghiệp của dân (2) - Ảnh 2

Điều 6: Các hành vi bị nghiêm cấm:

1. Cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại; đe dọa, trả thù, trù dập người khiếu nại.
2. Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại; không giải quyết khiếu nại; làm sai lệch các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc khiếu nại; cố ý giải quyết khiếu nại trái pháp luật.
3. Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức quyết định.

Nhận thấy việc giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh Bắc ninh không đúng theo quy định của pháp luật, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, đại diện các hộ bị thu hồi đất buộc phải làm đơn vượt cấp tới các cơ quan chức năng trung ương. Sau đó Văn phòng chính phủ có công văn chuyển đơn số 3021 kí ngày 27/4/2015, ban tiếp công dân trung ương có hướng dẫn số 1793 ngày 19/6/2015,phiếu chuyển đơn thư số 1694 ngày 28/12/2015, thanh tra bộ Tài nguyên và môi trường có phiếu hướng dẫn số 286 ngày 30/7/2015, cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng có phiếu chuyển đơn số 542 ngày 11/9/2015.

Tất cả những văn bản trên đều hướng dẫn chuyển về UBND tỉnh Bắc Ninh để được trả lời, giải quyết theo quy định của pháp luật. Cuối cùng thì UBND tỉnh Bắc Ninh cũng buộc phải giải quyết theo đúng thẩm quyền của mình, bằng cách ra quyết định số 91QĐ-UBND ngày 19/1/2016 về việc giải quyết khiếu nại của các ông bà Vũ Văn Đãi, Nguyễn Thị Hà, Chử Văn Canh, Dương Thị Vượng ở phường Động Kỵ, thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên UBND tỉnh Bắc Ninh vẫn vi phạm điều 28 luật khiếu nại,về thời hạn giải quyết khiếu nại vì đơn khiếu nại gửi từ tháng 1/2015,nhưng đến ngày 19/01/2016 mới có quyết định giải quyết khiếu nại (thời hạn là 1 năm).

Điều 28: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu:

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; đôi với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý.

Qua sự việc này dư luận có quyền đặt câu hỏi nghi vấn rằng nếu như các cơ quan có thẩm quyền trung ương không nhận được đơn khiếu nại và chuyển đơn thư về UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu giải quyết, thì vụ việc này sẽ đi đến đâu, tại sao sự việc kéo dài hàng năm trời mà UBND tỉnh Bắc Ninh không ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay từ đầu, để tránh gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, mà đùn đẩy trách nhiệm về UBND thị xã Từ Sơn, và UBND thị xã Từ Sơn có biết thẩm quyền của mình ra hàng loạt dạng văn bản như vậy thay vì ra quyết định giải quyết khiếu nại là đúng hay sai không, hay vì một sức ép nào đó mà cố tình làm như vậy để vô hiệu hóa quyền của công dân?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc ở các kỳ tiếp theo.

Hoàng Chiến/KD&PL