Bắc Ninh cần tăng cường giám sát, xử lý vụ việc tham nhũng

Ngày 25/11, Đoàn công tác số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Thực hiện Kế hoạch, Quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, từ ngày 23/8 - 13/9/2016, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tiến hành kiểm tra, giám sát tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh và Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Thành.

Bắc Ninh cần tăng cường giám sát, xử lý vụ việc tham nhũng - Ảnh 1

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo, bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung, chương trình đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, công tác thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 5 Kế hoạch kiểm tra, giám sát và thành lập 11 Đoàn kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, tiến hành kiểm tra 84 tổ chức đảng, 519 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện sai phạm, chuyển Cơ quan điều tra kiến nghị khởi tố 13 vụ việc; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, sai phạm về kinh tế; chỉ đạo xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế; tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương (năm 2015 tiến hành rà soát 276 cuộc, năm 2016 đã rà soát 80 cuộc); lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thường trực Tỉnh ủy kịp thời cho chủ trương xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, bảo đảm việc xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, phù hợp với tình hình của địa phương và đúng quy định tại Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị (khóa X).

Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chủ động, có nhiều sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; khẳng định được vai trò là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng nói chung, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp nói riêng.

Qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, đã thi hành kỷ luật đối với 57 trường hợp vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái; Ủy ban kiểm tra các cấp đã chuyển 13 vụ việc đến cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ngành thanh tra tiến hành 175 cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội; qua thanh tra chuyển cơ quan điều tra 9 vụ việc.

Cơ quan điều tra đã phát hiện, điều tra 72 vụ với 211 bị can về các tội danh tham nhũng, kinh tế. Viện kiểm sát nhân dân đã truy tố 52 vụ với 147 bị can về tội tham nhũng, kinh tế. Tòa án nhân dân đã xét xử sơ thẩm 47 vụ với 115 bị cáo; xét xử phúc thẩm 6 vụ với 11 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế. Thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế qua công tác thi hành án đạt hơn 3,1 tỷ đồng phải thu hồi theo Bản án hoặc Quyết định có hiệu lực pháp luật (đạt tỷ lệ 80,4%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn công tác số 3 cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đoàn công tác số 3 đã kiến nghị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh: Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng; tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng, kinh tế; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, xử lý các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án về tham nhũng, kinh tế tại địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ đạo sơ kết, tổng kết công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan tư pháp trong giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế; triển khai thực hiện có hiệu quả việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và cấp tỉnh; Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra các cấp khắc phục những hạn chế, tồn tại như báo cáo đã nêu; tích cực phối hợp các cơ quan chức năng rà soát để xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến tham nhũng và sai phạm về kinh tế; Chỉ đạo ngành thanh tra khắc phục những hạn chế, tồn tại, tăng cường lãnh đạo việc thanh tra về quản lý và sử dụng đất đai; chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau thanh tra; Chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những hạn chế, tồn tại trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng và án kinh tế mà Đoàn kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị; Có biện pháp cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo UBND các cấp, các ngành thực hiện nhằm chấm dứt việc bán đất trái thẩm quyền; chấn chỉnh, xử lý vi phạm về quản lý đất đai, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp bán đất, cho thuê đất sai thẩm quyền trước đây.

Đoàn công tác cũng đã kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý đối với 2 vụ án, 1 vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế, bảo đảm sự nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Thái Hùng – Trương Diệp (TTXVN)