Bạc Liêu: Nhiều cán bộ bị đề nghị kiểm điểm, kỷ luật

Chiều 5.10, UBKT Tỉnh ủy chính thức thông báo kỳ họp thứ 10 của UBKT Tỉnh ủy liên quan đến xử lý cán bộ. Đáng chú ý ông Huỳnh Minh Hoàng, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ bị đề nghị kiểm điểm có hình thức kỷ luật.

Tiến sĩ Huỳnh Minh Hoàng, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ bị đề nghị kiểm điểm có hình thức kỷ luật do có nhiều sai phạm

Theo UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu, vào ngày 16.9, UBKT Tỉnh ủy tiến hành họp kỳ thứ 10 để giải quyết một số công việc theo thẩm quyền. Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét báo cáo và cho ý kiến kết luận về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Huỳnh Minh Hoàng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở KHCN. Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, đồng chí Huỳnh Minh Hoàng có khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc quản lý các dự án, đề tài khoa học trên địa bàn tỉnh. Do đó, UBKT Tỉnh ủy đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với đồng chí Huỳnh Minh Hoàng.

2. Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Hồng Quân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Phước Long. Sau khi xem xét, UBKT Tỉnh ủy kết luận đồng chí Nguyễn Hồng Quân thiếu gương mẫu, cố ý làm trái quy định pháp luật; lợi dụng chức vụ, quyền hạn xây dựng nhà ở trái phép trên đất công, gây dư luận không tốt trong nội bộ và nhân dân. UBKT Tỉnh ủy đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Hồng Quân theo quy trình.

3. Xem xét kết quả thẩm tra, xác minh giải quyết tố cáo đối với đồng chí Lâm Quyết Thắng, Giám đốc Sở TNMT. Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy đã kết luận, làm rõ những nội dung tố cáo chưa đúng và những nội dung tố cáo đúng, hoặc đúng một phần nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý trách nhiệm. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đảng viên bị tố cáo và các cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; đồng thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm và có biện pháp chỉ đạo, xử lý dứt điểm những vấn đề đã được UBKT Tỉnh ủy kết luận.

4. UBKT Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến về báo cáo kết quả giải quyết đơn tố cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lợi. UBKT Tỉnh ủy kết luận đồng chí Nguyễn Văn Khởi có khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ và sử dụng quỹ An sinh xã hội; xây dựng nhà ở trái phép trên đất công, gây dư luận không tốt trong nội bộ và nhân dân. UBKT Tỉnh ủy thống nhất đề nghị tiến hành kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Khởi về những vi phạm như đã nêu trên.

5. Xem xét kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Đông Hải. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: BTV Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài chính, tài sản cơ bản bảo đảm theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; ban hành một số văn bản, quy định về quản lý tài chính, tài sản của Đảng; chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo đảm kinh phí hoạt động công tác đảng, góp phần phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, BTV Huyện ủy, trực tiếp là Thường trực Huyện ủy có lúc còn thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đối với công tác này; Văn phòng cấp ủy từng lúc chưa làm tốt vai trò tham mưu cho BTV Huyện ủy trong lãnh đạo, quản lý, sử dụng tài chính đảng, dẫn đến có một số nội dung chi chưa bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định. Qua đó, UBKT Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy phát huy ưu điểm và chỉ đạo khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót nêu trên.

6. Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Nguyễn Thành Nam, Bí thư Đảng ủy xã Phong Tân (Thị xã Giá Rai). Nội dung vi phạm về việc sử dụng bằng cấp không hợp pháp.

7. Cũng trong kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBKT Tỉnh ủy để chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Clip: Công bố thông báo kết luận kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu trên Đài PTTH Bạc Liêu:

N.H