Bạc Liêu hướng dẫn tổ chức, cá nhân bảo đảm an toàn cho mạng TSLCD cấp II

  Gốc

  UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II (TSLCD) trên địa bàn.

  Bảo đảm an toàn mạng vô cùng quan trọng trong quản lý, vận hành, sử dụng mạng TSLCD cấp II. (Ảnh minh họa: Internet)

  Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 23/10/2020. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận hành, sử dụng mạng TSLCD cấp II, doanh nghiệp viễn thông cung cấp hạ tầng kết nối và dịch vụ cho mạng TSLCD cấp II trên địa bàn.

  Ngoài tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển mạng TSLCD cấp II, Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch còn phải tổ chức hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp viễn thông trong việc cung cấp, khai thác và sử dụng mạng TSLCD cấp II theo đúng quy định pháp luật về bảo đảm an toàn mạng và thông tin trên mạng. Ngoài ra, chủ trì, phối hợp với cơ quan đơn vị có liên quan kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền hành vi vi phạm quy định về sử dụng, chia sẻ, lưu trữ thông tin và an toàn thông tin trên mạng TSLCD cấp II.

  Các doanh nghiệp viễn thông cung cấp hạ tầng kết nối và dịch vụ cho mạng TSLCD cấp II, phải chủ trì, phối hợp và chịu sự chỉ đạo, kiểm tra của Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch về kết nối, duy trì hoạt động, đảm bảo an toàn thông tin cho mạng TSLCD cấp II. Để bảo đảm kết nối giữa mạng TSLCD cấp I và cấp II, doanh nghiệp viễn thông phải thiết lập kết nối trung kế sang mạng TSLCD cấp I. Bảo đảm thống nhất tài nguyên địa chỉ IP và thông số định tuyến theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ TT&TT cho mạng TSLCD.

  Các cơ quan, đơn vị sử dụng mạng TSLCD cấp II phải xây dựng và ban hành phương án bảo vệ thiết bị mạng, thiết bị an toàn thông tin cho hệ thống nhằm giám sát và ngăn cản truy nhập, thay đổi trái phép cấu hình và hoạt động của thiết bị kết nối mạng TSLCD cấp II. Việc sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin trên mạng TSLCD phải tuân thủ quy định về viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn thông tin và lưu trữ. Thông tin quan trọng truyền tải trên mạng phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, mã hóa bằng mật mã cơ yếu.

  Đối với cá nhân, không được tự ý thay đổi kết nối, thông số thiết lập mạng của thiết bị liên quan đến mạng chuyên dùng, gây xung đột tài nguyên, ảnh hưởng đến việc vận hành hệ thống.

  Hải Lam

   Nguồn ICTNews: https://ictnews.vietnamnet.vn/bao-mat/bac-lieu-bao-dam-an-toan-mang-trong-quan-ly-van-hanh-su-dung-mang-tslcd-cap-ii-267282.html