Bạc Liêu: Bầu cử sớm cho 37 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trên biển

  9 liên quanGốc

  Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 37 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên vùng biển được bỏ phiếu bầu sớm hơn 4 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

  Ngày 19/5, Ủy ban bầu cử huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu phối hợp với bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Ủy ban Bầu cử thị trấn Gành Hào và tổ Bầu cử của khu vực tổ chức cho 34 cử tri của hai tàu tàu Cảnh sát Biển 3001, tàu Vạn Hoa 792 (vùng 5 Hải quân) và 3 cử tri thuộc bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

  Đây là những sĩ quan, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên khu vực vùng biển thuộc tỉnh Bạc Liêu được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho bỏ phiếu bầu sớm hơn so với ngày bầu cử toàn quốc (ngày 23/5).

  Tại 2 điểm tàu, sau khi nghe tổ Bầu cử phổ biến nội dung nguyên tắc, thể lệ bầu cử, nhận thẻ cử tri và nghiên cứu danh sách đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, các sĩ quan, chiến sĩ tiến hành bỏ phiếu bầu.

  Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, thành viên tổ Bầu cử và 2 chỉ huy trên tàu thực hiện việc kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu theo đúng quy định. Sau đó, niêm phong phiếu bầu, cho vào thùng phiếu và niêm phong thùng phiếu gửi đến UBND thị trấn Gành Hào.

  Hữu Việt Tâm

   Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/37-can-bo-chien-si-bo-phieu-bau-cu-tren-vung-bien-bac-lieu-a514860.html