Bạc Liêu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

  1938 liên quanGốc

  Ngày 7-10, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (gọi tắt Chương trình xây dựng nông thôn mới) giai đoạn 2011-2020.

  Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh tại Hội nghị.

  Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Bạc Liêu chỉ đạt mức 6,19 tiêu chí/xã so với 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM. Ða số các tiêu chí quan trọng như cơ sở hạ tầng, thu nhập, hộ nghèo… các xã trong tỉnh đều không đạt và có khoảng cách xa so với quy định. Qua 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, tỉnh Bạc Liêu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ mặt nông thôn trong tỉnh từng bước khởi sắc; kết cấu hạ tầng nông thôn được phát triển đồng bộ; văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư; sản xuất nông nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả; nhiều mô hình nuôi tôm công nghệ cao được nhân rộng… Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập của người dân ở nông thôn. Ðến nay, thu nhập bình quân đầu người của Bạc Liêu đạt 58 triệu đồng/người/năm (tăng 2,15 lần so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1% (giảm 19,2% so với năm 2011); tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%; trên 99% hộ sử dụng điện… Ðến nay, toàn tỉnh có 49/49 xã đạt chuẩn NTM; 5/7 huyện cơ bản đã đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 2 đơn vị huyện còn lại đang thực hiện quy trình đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM. Ðặc biệt, tỉnh có 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có 67/67 ấp đạt tiêu chuẩn ấp NTM mới kiểu mẫu. Tỉnh Bạc Liêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

  Qua 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Bạc Liêu đã huy động trên 12.000 tỉ đồng; trong đó, vốn trung ương, địa phương trên 1.950 tỉ đồng, nguồn vốn nhân dân đóng góp trên 1.350 tỉ đồng, còn lại là các nguồn vốn khác (vốn lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án khác, vốn doanh nghiệp, vốn tín dụng...) để tập trung xây dựng NTM.

  Tin, ảnh: Duy Anh

  Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/bac-lieu-100-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-a126149.html