Bắc Kinh dẹp thuốc lá

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Những người ghiền thuốc lá bắt đầu bị "cô lập" tại Bắc Kinh, nhằm tạo ra một thành phố "hiện đại, tiên tiến và sạch sẽ” để đón chào Olympic 2008.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=57204