Bắc Kạn tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công trình thủy lợi

Hội đồng khoa học và công nghệ (KH&CN) Bắc Kạn vừa tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức dùng nước quản lý công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn”.

Bắc Kạn tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công trình thủy lợi - Ảnh 1

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài.

Đề tài do Trung tâm Tư vấn quản lý thủy nông chủ trì thực hiện từ năm 2014 đến năm 2016.

Đề tài đã đề xuất một số giải pháp, cơ chế hoạt động, tài chính, mô hình tổ chức dùng nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; xây dựng 2 mô hình quản lý thủy lợi tại xã Cẩm Giàng (huyện Bạch Thông) và xã Vân Tùng (huyện Ngân Sơn). Hiện tỉnh Bắc Kạn có 1.279 công trình thủy lợi, trong đó có 32 hồ chứa, còn lại là các công trình đập dâng, kênh dẫn, chủ yếu được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước, phục vụ nước tưới cho hơn 7.500ha.

Vì vậy, các giải pháp mà đề tài đưa ra sẽ có cơ hội ứng dụng rộng rãi, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thành Nam