Bắc Kạn sơ kết Đề án 'Quân đội phòng, chống 'Diễn biến hòa bình' trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới'

Ngày 24/5, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án 'Quân đội phòng, chống 'Diễn biến hòa bình' trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới'.

Quang cảnh Hội nghị.

Đại tá Lã Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

05 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quán triệt sâu sắc Đề án, triển khai học tập, nghiêm túc, chặt chẽ đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng. Lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu, Tỉnh ủy về phòng chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, thành lập bộ phận giúp việc, lực lượng đấu tranh nòng cốt ở các cấp. Trong 05 năm qua đã đăng tải, phát sóng hơn 2.505 tin bài, phóng sự trên báo, truyền hình từ Trung ương đến địa phương; thực hiện báo xấu 540 tài khoản trên mạng xã hội với 183.187 lượt báo xấu; 04 trang fanpage và 10 nhóm kết nối hàng nghìn tài khoản của BCĐ 35, lực lượng 47 trong và ngoài Quân đội…

Kết luận Hội nghị, Đại tá Lã Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy trực thuộc, Đảng ủy Quân sự huyện, thành phố: Tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, quy định của các cấp về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Đề án “Quân đội phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”. Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương, địa phương để tuyên truyền về kết quả hoạt động quốc phòng, quân sự địa phương của LLVT tỉnh.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá tinh vi, nham hiểm của các thế lực thù địch; nhận rõ đối tượng, đối tác trong tình hình mới. Đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo 35, lực lượng 47 và tuyên truyền, nhân rộng các trang, nhóm, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo trong LLVT tỉnh./.

Bích Lạng (Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn)

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/so-ket-05-nam-thuc-hien-de-an-quan-doi-phong-chong-dien-bien-hoa-binh-tren-linh-vuc-tu-tuong-van-hoa-trong-tinh-hinh-moi-post63659.html