Bắc Kạn: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ, đổi mới sáng tạo

  UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

  Theo đó, mục tiêu đề ra đến năm 2025, giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ hằng năm tăng bình quân đạt 5%, chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực, ngành chủ lực của tỉnh hoặc các sản phẩm mới; tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 5%, tỷ trọng giao dịch các công nghệ đạt 5 - 10%. Đến năm 2030, giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ bình quân đạt 10%, chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực, ngành chủ lực của tỉnh hoặc các sản phẩm mới phục vụ các thị trường và sản phẩm xuất khẩu; tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 10%; tỷ trọng giao dịch các công nghệ đạt 10 - 20%; hình thành 1 tổ chức trung gian và kết nối vào mạng lưới các tổ chức trung gian khoa học và công nghệ quốc gia; số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường.

  Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Bắc Kạn xác định, tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ thông qua việc xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nhằm gắn kết thị trường khoa học và công nghệ với các thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính, lao động; thu hút, sử dụng có hiệu quả chuyên gia khoa học và công nghệ tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo vào thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

   Ảnh minh họa.

  Ảnh minh họa.

  Cùng với đó là hỗ trợ doanh nghiệp thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp; hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; hỗ trợ tổ chức, cá nhân đánh giá, định giá, thẩm định giá công nghệ; tìm kiếm, lựa chọn và tiếp nhận, thử nghiệm công nghệ; khai thác, phát triển tài sản trí tuệ.

  Đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nhập khẩu, giải mã các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, ưu tiên công nghệ từ các nước phát triển, có tiềm năng tác động lớn và lan tỏa, trước hết là đối với một số lĩnh vực công nghiệp/ngành hàng xuất khẩu chủ lực.

  Tỉnh Bắc Kạn cũng sẽ tích cực tham gia các sự kiện xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ quy mô vùng, quốc gia và quốc tế; quảng bá thị trường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; lồng ghép, phối hợp với các sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư theo cả hai phương thức trực tuyến và trực tiếp; hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có công nghệ mới được công bố, trình diễn, giới thiệu, tham gia chợ, hội chợ công nghệ trong nước, ngoài nước… Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp; nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

  An Hạ

  Nguồn VietQ: https://vietq.vn/bac-kan-phat-trien-thi-truong-khoa-hoc-cong-nghe-tren-dia-ban-tinh-d205102.html