Bắc Kạn: Gần 820 tỷ đồng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024.

Nguồn vốn thực hiện gần 820 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và của tỉnh (chưa bao gồm nguồn ngân sách huyện) nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh từ sự đầu tư của các Chương tình mục tiêu quốc gia. Ảnh: Toán Nguyễn.

Nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh từ sự đầu tư của các Chương tình mục tiêu quốc gia. Ảnh: Toán Nguyễn.

Năm 2022 - 2023, tỉnh Bắc Kạn được phân bổ trên 1.270 tỷ đồng, thực hiện 57 công trình nước sinh hoạt tập trung tại các thôn, bản còn khó khăn về nước sạch; giao trên 18 tỷ đồng cho các địa phương mua téc, vòi dẫn nước, tạo nguồn nước sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, góp phần mang lại nguồn nước bảo đảm, giúp nâng cao sức khỏe của cộng đồng.

Cũng từ nguồn vốn của Chương trình, tỉnh Bắc Kạn đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp 6 công trình chợ nông thôn trên toàn tỉnh. Hiện đã có 4 công trình thực hiện xong đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa và tiêu dùng của nhân dân.

Ngoài ra, tỉnh cũng đang triển khai 6 công trình đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã cho các địa bàn khó khăn; 4 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; 351 công trình thiết yếu như đường giao thông, công trình cấp điện, nhà sinh hoạt cộng đồng, lớp học, thủy lợi, chợ xã được đầu tư, nâng cấp sửa chữa với kinh phí được cấp trên 490 tỷ đồng.

Tuy nhiên với nhiều lý do, việc giải ngân nguồn vốn gắn với triển khai dự án của Chương trình trong giai đoạn đầu tại tỉnh Bắc Kạn vẫn còn chậm. Tính đến tháng 12/2023, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn mới đạt trên 86% đối với vốn đầu tư và gần 30% đối với vốn sự nghiệp.

Thành Vân - Toán Nguyễn

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/bac-kan-gan-820-ty-dong-phat-trien-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-10274051.html