Bắc Giang: Ứng dụng công nghệ hạ thủy phần sản xuất mật ong xuất khẩu

Ảnh: Mô hình nuôi ong ở Bắc Giang

(ĐCSVN) - Dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ nuôi ong ngoại, ong Ý, khai thác, tinh lọc mật ong xuất khẩu" tại tỉnh Bắc Giang, với kinh phí hỗ trợ gần 3 tỷ đồng của Bộ Khoa học và Công nghệ tại huyện Lục Ngạn, đang phát huy hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ hạ thủy phần để tinh lọc, chế biến, nâng cao chất lượng mật ong đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Năm 2008, trong khuôn khổ của dự án, một dây chuyền tinh lọc, chế biến mật ong theo công nghệ hiện đại của Đức do Trung tâm Phân tích thí nghiệm hóa sinh - Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao công nghệ đã được lắp đặt và đưa vào hoạt động tại hợp tác xã Nghĩa Hồ (huyện Lục Ngạn), công suất theo thiết kế đạt từ 800-1.000 tấn/năm. Dây chuyền này áp dụng công nghệ hạ thủy phần để tách mật ong, đã giảm được hàm lượng nước trong mật ong từ 25-26% xuống còn 18-19%, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhờ đó, từ đầu năm 2009 đến nay, các hộ chăn nuôi ong tham gia dự án và các xã viên của hợp tác xã Nghĩa Hồ áp dụng công nghệ này đã sản xuất được gần 110 tấn mật ong xuất khẩu sang thị trường Mỹ và dự kiến những năm tiếp theo sẽ tăng thêm từ 150-200 tấn/năm. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ xây dựng tại huyện Lục Ngạn là huyện miền núi của Bắc Giang có diện tích cây ăn quả, cây rừng lớn đáp ứng điều kiện sản xuất, khai thác các sản phẩm mật ong để xuất khẩu và phát triển các mô hình nuôi ong ngoại (ong lai Đức), mô hình nuôi ong Ý... với số lượng trên 10.000 đàn, để cung ứng các đàn ong giống tốt cho các hộ dân địa phương, tuyển chọn được những đàn ong tốt, tăng số lượng đàn ong và khả năng cho mật, nâng cao chất lượng mật. Các hộ tham gia dự án cũng đã được hỗ trợ về kinh phí, kỹ thuật trong quá trình chăn nuôi, chế biến, tinh lọc mật ong. Sau kết quả thành công của dự án tại huyện Lục Ngạn, thời gian tới công nghệ này tiếp tục được nhân rộng trong việc phát triển đàn ong lấy mật và sản xuất mật ong xuất khẩu ở các huyện miền núi khác như Yên Thế, Lục Nam, Sơn Động./.