Bắc Giang triển khai đề án đổi mới dạy học tiếng Anh

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa có văn bản gửi phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn về việc triển khai đề án đổi mới dạy học tiếng Anh.

Bắc Giang triển khai đề án đổi mới dạy học tiếng Anh - Ảnh 1

Trong đó yêu cầu các phòng GD&ĐT tham mưu với UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 302 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn 2016 – 2020; các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 302.

Khi xây dựng kế hoạch, cần lưu ý bám sát Đề án của UBND tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, cơ sở. Nếu điều kiện đảm bảo, các đơn vị có thể đề ra mục tiêu cao hơn, lộ trình thực hiện nhanh hơn.

Xây dựng lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn, tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực để thực hiện Đề án.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị tuyên tuyền trong cộng đồng về tầm quan trọng, sự cần thiết và chủ trương đổi mới dạy học tiếng Anh trong các trường phổ thông.