Bắc Giang: Tỉnh, thành phố vênh nhau, người dân chịu thiệt

UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định thu hồi đất thể hiện một đằng, nhưng sau đó UBND thành phố Bắc Giang ra quyết định thu hồi đất đến các trường hợp cụ thể lại vênh với tỉnh.

Người dân cho rằng họ bị thiệt hại từ việc không thống nhất của các cơ quan nhà nước dẫn đến khiếu nại kéo dài.

Trước đó, ngày 14.8.2009, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 1382 thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để giao cho một đơn vị thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh đất ở khu dân cư mới số 3 TP.Bắc Giang.

Quyết định nêu rõ thu hồi hơn 25.000m 2 đất. Kèm theo Quyết định là danh sách thu hồi đất, trong danh sách này có trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Xuân (đứng tên ông Nguyễn Văn Hải) bị thu hồi 476m 2 /1.669m 2 , gồm 355,4m 2 đất ở và các loại đất khác. Ngày 16.9.2013, UBND TP.Bắc Giang có Quyết định số 3329 thu hồi diện tích 460,5m 2 (giảm 16,4m 2 ) với hộ bà Xuân để thực hiện dự án. Tuy nhiên trong Quyết định này lại xác định hộ bà Xuân chỉ có 100m 2 đất ở, số còn lại là đất vườn, đất ao, đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất có nhà.

Sự vênh nhau của 2 văn bản trên đã dẫn tới việc người dân bị thiệt hại quá nhiều và phát sinh khiếu nại. UBND TP.Bắc Giang giải quyết đơn khiếu nại của bà Xuân cho rằng thành phố đã làm đúng. Bà Xuân tiếp tục khiếu nại lên trên.

Ngày 10.4.2014, thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao, Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) tỉnh Bắc Giang đã làm việc với bà Xuân. Sau đó Sở TNMT có kết luận: Quyết định thu hồi đất số 1382 của UBND tỉnh Bắc Giang kèm theo danh sách có cả nội dung về loại đất đối với diện tích 355,4m2 là không đúng quy định. Có sự sai sót của UBND TP.Bắc Giang và các cơ quan chuyên môn khi trình UBND tỉnh.

Sở TNMT lập luận: Theo quy định của Nghị định 84/2007 thì UBND tỉnh thu hồi đất tổng thể có nội dung bao gồm tổng diện tích đất thu hồi, tên, địa chỉ của người sử dụng đất và danh sách thửa đất bị thu hồi, không thể hiện cụ thể về loại đất của từng hộ gia đình, cá nhân. Trong trường hợp này loại đất cụ thể của từng hộ gia đình, cá nhân do UBND TP.Bắc Giang xác định theo thẩm quyền và thể hiện trong quyết định thu hồi đất chi tiết.

Sở TNMT lý giải tiếp, thời điểm UBND TP.Bắc Giang thu hồi đất của hộ bà Xuân theo Quyết định số 3329 ngày 16.9.2013 thì Điều 53 Nghị định 84/2007 của Chính phủ không còn hiệu lực thực hiện. Nó đã bị bãi bỏ tại Điều 41 Nghị định số 69/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư có hiệu lực từ ngày 1.10.2009. Chính vì thế không còn việc thu hồi đất tổng thể nên không căn cứ vào diện tích, loại đất đã thu hồi tại Quyết định số 1382 của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 14.8.2009 để bồi thường.

Theo LS Trần Văn Long (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), Nghị định 69/2009 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1.10.2009, trong khi Quyết định số 1382 ban hành trước đó (ngày 14.8.2009), nghĩa là Quyết định số 1382 không thuộc đối tượng điều chỉnh theo Nghị định 69/2009 mà nó phải điều chỉnh theo Nghị định 84/2007.

Con số 355,4m 2 đất ở của hộ bà Xuân được xác định theo danh sách thu hồi đất đi kèm Quyết định số 1382 theo kết luận của Sở TNMT là không đúng quy định. Con số này không phải do người dân nghĩ ra mà do cơ quan nhà nước xác định rồi chính cơ quan nhà nước lại biến đổi nó đi.