Bắc Giang: Tích cực xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao

Xác định xây dựng Nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, thời gian qua, một số huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tích cực duy trì, nâng cao các tiêu chí, qua đó phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới nâng cao.

Diện mạo huyện Yên Dũng đang thay da đổi thịt từng ngày.

Diện mạo huyện Yên Dũng đang thay da đổi thịt từng ngày.

oàn thành mục tiêu xây dựng đạt huyện Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, giai đoạn 2021-2025 huyện đã bố trí đủ nguồn lực cho các địa phương, phấn đấu đến hết năm 2024 thực hiện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện Nông thôn mới nâng cao. Nếu làm được điều này, huyện Lạng Giang sẽ hoàn thành trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao, huyện Lạng Giang đã phát động nhiều phong trào sôi nổi với sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân như: Hiến đất làm đường; ngày chủ nhật xanh; vệ sinh đường làng, ngõ xóm… nhờ đó huyện đã có thêm 4 xã về đích Nông thôn mới nâng cao, 19 thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Tương tự như huyện Lạng Giang, sau khi về đích huyện Nông thôn mới, huyện Tân Yên cũng tích cực duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí huyện Nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành bộ tiêu chí huyện Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Theo đó, mục tiêu của huyện đến năm 2025, 100% các xã duy trì đạt chuẩn Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới; có 11 xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới kiểu mẫu; 01 xã thông minh; các xã còn lại duy trì và phấn đấu hàng năm xây dựng nâng cao ít nhất 1-2 chỉ tiêu, tiêu chí; có ít nhất 3 thôn thông minh; 43 thôn đạt chuẩn thôn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn; sản xuất được áp dụng cơ giới hóa và tự động hóa trên 90%; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Để đạt được những mục tiêu trên, huyện khuyến khích các các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tích cực tham gia hoạt động sản xuất, có những đóng góp thiết thực trong xây dựng Nông thôn mới. Có mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết; tham gia bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống của địa phương, có nhiều sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên; phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết được nhiều việc làm cho người dân nông thôn tại địa bàn.

Các cá nhân, hộ gia đình tại địa phương tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua với những việc làm thiết thực như đóng góp tiền của, công sức, đất đai... hoặc có mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, có phát minh, sáng chế trong lao động, sản xuất góp phần vào việc xây dựng Nông thôn mới; sản xuất kinh doanh giỏi, có thu nhập cao và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng Nông thôn mới ở địa phương.

Không ngủ quên trên chiến thắng, sau khi đạt chuẩn Nông thôn mới, huyện Yên Dũng cũng đang rất tích cực trong công tác chỉ đạo xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu. Đến nay, huyện có 4 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 10 khu dân cư kiểu mẫu. Qua đó đã từng bước góp phần thay đổi diện mạo các làng quê, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Huyện Yên Dũng đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn huyện có 12 xã Nông thôn mới nâng cao, 2 xã Nông thôn mới kiểu mẫu và 40 thôn dân cư kiểu mẫu.

Để đạt mục tiêu đề ra, trong thời gian tới huyện tiếp tục duy trì cơ chế hỗ trợ đối với các xã phấn đấu đạt chuyển Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu với mức 2,3 tỷ đồng/xã. Đối với các thôn phấn đấu thôn Nông thôn mới kiểu mẫu duy trì mức hỗ trợ 500 triệu đồng/thôn. Bên cạnh đó, huyện lồng ghép hỗ trợ từ các chương trình khác của Trung ương, của tỉnh, huyện vào thực hiện các nội dung Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn.

Thân Nam

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/bac-giang-tich-cuc-xay-dung-huyen-nong-thon-moi-nang-cao-345728.html