Bắc Giang: tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày 08/4/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích đã ban hành Công văn số 1822/UBND-NN yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2024.

Theo nhận định mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục khí tượng thủy văn), từ nay đến tháng 7/2024, mức độ nắng nóng có thể sẽ gia tăng gay gắt. Cùng với đó, mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng ở các khu vực chịu tác động.

Là địa phương có diện tích rừng lớn khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang rất cao. Để chủ động PCCCR, giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về công tác PCCCR trên địa bàn.

Khẩn trương chỉ đạo UBND cấp xã có rừng và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác PCCCR. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về PCCCR, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác PCCCR. Bố trí kinh phí dự phòng của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện tốt công tác PCCCR. Có phương án sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy; dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức PCCCR trên phạm vi toàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Chủ động phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Giang dự báo và thông tin cảnh báo cấp dự báo cháy rừng xuống các địa phương, chủ rừng và Nhân dân để chủ động phòng ngừa.

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Chủ động phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Giang dự báo và thông tin cảnh báo cấp dự báo cháy rừng xuống các địa phương, chủ rừng và Nhân dân để chủ động phòng ngừa.

Thúy Hồng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bac-giang-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chay-chua-chay-rung.html